شرایط جشنواره


شرایط ارسال آثار:

  • اولويّت امتياز با آثاری خواهد بود كه در سال جاری توليد شده، در ديگر جشنواره‌ها ارايه نشده باشد.
  • محدودیّت‌های حجمی آثار: داستانك يك صفحه، داستان كوتاه هشت صفحه تايپ شده با فونت 14 (B Nazanin).
  • نام اثر، نام و نام خانوادگی صاحب اثر، تاريخ تولّد صاحب اثر، آدرس دقيق به همراه کد پستی، شمارۀ تماس ثابت با كد شهرستان، شمارۀ تماس همراه و آدرس پست الکترونيکی در صفحه ی آغازین اثر ارسالی درج گردد.
  • نام و نام خانوادگی صاحب اثر و محوریت اثر (شعر، داستانک، داستان کوتاه و نامه)  در بخش موضوع ( سابجکت) پست الکترونیکی درج گردد.
  • تعداد شعر  ارسالی سه فقره، تعداد داستانک یا داستان کوتاه حداکثر دو اثر.
  • نگارش آثار ارسالی به زبان فارسی باشد.
  • برگزار کننده مجاز است با رعایت حقوق مادی و معنوی نویسنده، از آثار منتخب در امور انتشاراتی و فضای مجازی خود استفاده نماید. 
  • دبیرخانه، ارسال‌‎کننده را صاحب اثر می‌‎شناسد؛ امّا اگر چنان چه خلاف آن ثابت شود، تمام امتیازات متعلّقه لغو و اثر از جشنواره حذف خواهد شد. همچنین ارسال کننده اثر مسئولیّت عواقب قانونی این موضوع را عهده‌‎دار می‌‎باشد.
  • هیئت داوران ، آثار رسیده را بازبینی و داوری خواهند کرد.
  • تصمیم‌گیری در مورد موارد پیش‌بینی نشده بر عهدۀ برگزارکننده خواهد بود.

ارسال اثر به منزله قبول شرایط جشنواره تلقّی می‌گردد.

تمام حقوق محفوظ است

طراحی و پشتیبانی سایت: آراپندار

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و پشتیبانی سایت: آراپندار