اعضا هیات علمی

حجت الاسلام والمسلمین سیدعبدالواحدموسوی لاری (رئیس همایش)

دکتر بهزادمریدی (دبیر همایش)

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی ایازی

دکتر سیدمحمدکاظم کاظمی بجنوردی

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضاحشمتی

حجت الاسلام والمسلمین قاسم کاکایی

دکتر سید محمدهادی زبرجد

دکتر زهرا قاسم نژاد

تمام حقوق محفوظ است

طراحی و پشتیبانی سایت: آراپندار

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و پشتیبانی سایت: آراپندار