برگزارکنندگان

ارشاد
فاطمیه
معاونت قرآن
استانداری
دانشگاه شیراز
ics
پژوهشگاه
آموزش وپرورش
طوبی
پارس
ایلیا

همایش ریحانه النبی

فرهنگ، مهم ترين جلوه و نماد بيروني و خارجي از انسانيت بشر است. از اين رو شخصيت هر كسي را براساس فرهنگ وي مي سنجند. هم چنين فرهنگ هر جامعه به عنوان مهم ترين معيار سنجش و داوري درباره آن جامعه و بيانگر ميزان رشد و تكامل آن در مسير درست كمالي به شمار مي آيد. بر اين اساس دین اسلام به مسايل فرهنگي بيش از هر مسئله ديگر بها داده و آموزش و پرورش انساني را در اين مسير مورد توجه و اهتمام ويژه قرار داده است.
بسياري از رفتارهاي فردي و اجتماعي همواره نيازمند بازسازي و بهسازي است؛ زيرا به علل دروني و بيروني، انسان گرايش هاي افراطي و تفريطي پيدا مي كند كه خود عامل مهم كژروي انسان است. تأكيد بر اعتدال و ميانه روي در همه حوزه ها و ارايه مسير كمالي به نام راه راست و صراط مستقيم از آن روست تا همواره با معيار و ميزاني، جلوي كژروي ها گرفته شود.
يكي از روش هاي دین اسلام براي فرهنگ سازي درست و سازنده، ارايه الگوي مناسب در همان زمينه است تا به عنوان معيار و ملاك داوري هميشه در جلو چشم باشد.همچنین با توجه به اين كه انسان موجودي مقلد است و بسياري از تجربيات و دانش هاي خويش را از طريق تقليد مي آموزد و يا به ديگران و نسل هاي ديگر منتقل مي كند مي توان گفت كه الگوسازي امري مهم و اساسي است.

البته همين مسئله تقليد عامل مهمي در گمراهي بشر است. از اين رو قرآن به عنوان سند الهی که برای راهنمایی نوع بشر نازل شده است از تقليدهاي كوركورانه و به دور از عقلانيت و مشروعيت باز مي دارد. به اين معنا كه همين عامل انتقال تجربيات و دانش ها از نسلي به نسلي ديگر، خود مهم ترين عامل بازدارندگي انسان از رشد و كمال و عقب افتادگي بشر قرار مي گيرد در صورتي كه به درستي از اين توانمندي و ظرفيت بشري استفاده نشود.
همان گونه كه انسان نيازمند آموزش و تربيت است، نيازمند الگوسازي مناسب و سالم نيز مي باشد. تقليدگر ايي بشر موجب مي شود تا خود الگويابي كند و در جست وجوي الگوي زندگي برآيد. اگر در اين ميان الگوسازي مناسب و درستي انجام نشود، اين ظرفيت و توانمندي بشر يا هرز مي رود و يا آن كه عامل بازدارنده و عقب افتادگي شخص و يا جامعه مي شود.
از اين جاست كه مسئله الگوسازي مناسب و درست خود را بر جامعه تحميل مي كند.

انسان ها براي اين كه به شخصيت درست و سالم دست يابند و در مسير كمالي و رشد، حركت كنند بايد الگوهاي مناسبي را دارا باشند. براين اساس اصلاح دايمي الگوها براي ايجاد فرهنگ سازي مناسب به عنوان يك ضرورت خود را بر جامعه و خانواده تحميل مي كند.همایش ملی ریحانه النبی با یاد زهرای اطهر (س) برنامه ریزی شده و تلاش بر این است که با تکیه بر فرهنگ عترت و عصمت در تمامی زمینه های فرهنگی مختلف به بررسی مسایل بپردازد. این همایش شامل بخشهای زیر می باشد:

  • ·       همایش ملی دوسالانه قرآن و عترت از منظر اسلام شناسان جهان
  • ·       جایزه ادبی ریحانه
  • ·       جشنواره دانش آموزی قرآن کریم
  • ·       برنامه های فرهنگی هنری و گردشگری
  • جشن های مردمی کوثر

حامیان مالی

تمام حقوق محفوظ است

طراحی و پشتیبانی سایت: آراپندار

تمامی حقوق محفوظ است

طراحی و پشتیبانی سایت: آراپندار